Ziekteverzuim, Arbeidsrecht

Blog - Ontslagprocedure UWV 1 Juli 2015

 Algemeen    |   Werknemer ziek,huisbezoek?     |    Ziekmelding weigeren?    |   Arbodienst, jij bent eindverantwoordelijke    |   Werknemer neemt ontslag, let op!    |   Ontslag werknemer regelmatig ziek     |   Situatieve arbeidsongeschiktheid    |   Ontslagprocedure UWV 1 Juli 2015   

Ontslagprocedure bij het UWV vanaf 1 Juli 2015


Maandagmorgen is altijd de ochtend dat ik mijn vakliteratuur geconcentreerd doorlees.
Dan ben ik op zoek naar kansen of aandachtspunten voor mijn klanten.
Een van de artikelen die ik laatst las, was een artikel over de ontslag procedure vanaf 1 juli 2015.
Zover is het nog niet, maar het is wel belangrijk voor jullie als werkgever om nu al te weten.
 
Ik heb de belangrijkste punten voor jullie samengevat.

Eén nieuw onderdeel van het nieuwe ontslagrecht is, dat je bij het UWV alleen nog ontslag kunt aanvragen als er bedrijfseconomische omstandigheden zijn  of als er sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid. 
Bij alle andere ontslagprocedures moet je direct naar de kantonrechter.
 
Verder gaan ze de doorlooptijd verkorten.
Duurt het nu nog gemiddeld 8 weken voordat er een besluit wordt genomen, straks moet dat in de meest gevallen binnen 4 weken gebeuren. 

Hoe wordt dit bereikt?

1) De inzet van een tweede schriftelijke ronde wordt echter sterk beperkt, tot ruim minder dan de helft van alle ontslagzaken. 
2) De ontslag adviescommissie zal niet meer in alle gevallen betrokken worden bij de beslissingen van het UWV.
    Momenteel is dat nog 100%. Dit wordt 5%, 
3) Tot slot zal - om de snelheid te vergroten - de procedure worden gedigitaliseerd.  

Wat betekent dit voor de te verwachten doorlooptijd?  

Het belangrijkste is dat in 70% van de ontslagverzoeken om bedrijfseconomische redenen er maar één schriftelijke ronde zal plaatsvinden.
Er wordt geen advies aan de ontslag adviescommissie gevraagd. 

Dit kan ten koste gaan van de kwaliteit van de beslissingen.
Het komt er eigenlijk op neer dat het UWV door deze tijdsdruk, van de snellere doorlooptijd, vaker moet beslissen aan de hand van minder of onvolledige informatie.
 
Er zit wel een addertje onder het gras…. 

want

Je kunt namelijk (als werkgever en werknemer) de uitkomst van de ontslagprocedure laten toetsen door de rechter. 
Ik kan mij goed voorstellen dat één van de argumenten dan zal zijn, dat de beslissing van het UWV niet goed tot stand is gekomen,
omdat er geen tweede schriftelijke ronde is geweest en/of geen advies aan de ontslag adviescommissie is gevraagd, waar dit wel nodig was.

Je ziet dus, dat het voordeel van de verkorting ineens is omgeslagen in een groot nadeel: de ontslagzaak duurt dan ineens veel langer.
Het wordt dus nog belangrijker om de ontslagprocedure goed voor te bereiden.
Dit kost jou als kleine werkgever dus nog meer tijd.

Ik heb het artikel met een zucht neergelegd en mijn gedachte waren,
als je in een keer goed in de roos schiet ga je er op vooruit,
maar doe je dat niet dan……….
 
Heb je vragen over dit onderwerp of wil je meer weten
Neem dan met mij contact op (06-20131651)