Ziekteverzuim, Arbeidsrecht

Blog - Situatieve arbeidsongeschiktheid

 Algemeen    |   Werknemer ziek,huisbezoek?     |    Ziekmelding weigeren?    |   Arbodienst, jij bent eindverantwoordelijke    |   Werknemer neemt ontslag, let op!    |   Ontslag werknemer regelmatig ziek     |   Situatieve arbeidsongeschiktheid    |   Ontslagprocedure UWV 1 Juli 2015   

Soms blijft een telefoontje je lang bij. 
Een paar weken geleden vertelde een werkgever mij telefonisch het volgende verhaal.
Eén van zijn werknemers, die al lang in dienst is en waar hij tevreden over is, had zich een paar weken geleden ineens ziek  gemeld. 
Hij had al een paar keer telefonisch contact gehad met de werknemer maar hij kreeg geen hoogte van wat er precies aan de hand was.
Ik adviseerde om de werknemer naar de bedrijfsarts te sturen, want er gingen bij mij al wat belletjes rinkelen.

Afgelopen week belde deze werkgever i.v.m een andere vraag. 
Toen ik zijn vraag had beantwooord, vroeg ik naar die zieke werknemer. Ik was toch nieuwschierig en benieuwd hoe het daarmee ging.  
Hij vertelde dat hij mijn advies had opgevolgd en de werknemer naar de bedrijfsarts had gestuurd. 
De conclusie van de bedrijfsarts was dat de werknemer situatief arbeidsongeschikt was.  
De werkgever was hier erg van geschrokken want hij had dit nooit verwacht bij deze werknemer.  
Via het stappenplan van de bedrijfsarts hebben de werknemer en werkgever situaties aangepast. 
Hierdoor was de werknemer weer snel terug op de werk. 
Er was maar een kleine verandering nodig om deze werknemer weer goed te laten functioneren en zich prettig op het werk te laten voelen 
 

Wat is situatieve arbeidsongeschiktheid?

Eenvoudig gezegd: de werkomgeving maakt dat de werknemer ziek wordt. 
In feite betekent het, dat in een andere werkomgeving de klachten er niet zijn. 
De situatie maakt de werknemer ziek. Het komt vaker voor en je hebt het tijdens de ziekmelding ook niet meteen door.
Deze werknemers hebben wel medische klachten zoals hoofdpijn, maag- of darmklachten, slapeloosheid, of bijvoorbeeld depressiviteit.
Dit soort klachten moet je in de gaten houden als de ziekteperiode wat langer duurt, of als het regelmatig voorkomt.
 De problemen kunnen verschillende oorzaken hebben:
•         problemen met de werkomgeving. Vaak kan de werknemer door een praktische oplossing weer snel aan het werk;
•         moeite hebben met de inhoud van het werk. Dit is vaak moeilijk te veranderen en dan moet je echt naar ander werk gaan zoeken voor die werknemer;
•         lichamelijke klachten die bij het werk kunnen voorkomen, zoals allergieën of eczeem. Vaak moeten deze mensen op zoek naar een ander beroep;
•         een conflict met andere werknemers of met jou als werkgever.

Wat kan je als werkgever doen.
Als je zelf al het vermoeden hebt dat de werknemer het niet trekt en hij meldt zich ziek, wacht dan niet te lang met het nemen van stappen en houdt een passend tempo aan.
Als je lang niets doet kan de werknemer denken dat het je niets interesseert en hij kan zichzelf steeds verder in de put raken.
Neem je te snel stappen dan kan de werknemer zich opgejaagd voelen.
 
•         Stel de bedrijfsarts op de hoogte. Een bedrijfsarts kan de werknemer zo nodig doorverwijzen naar een specialist.
•         Soms kan het goed zijn om de werknemer even de ruimte te geven en hem een week vrij te geven met behoudt van loon.
           Iedereen kan dan de situatie even laten rusten en daarna kan men vaak beter communiceren en kijkt men anders tegen de zaken aan.
•         Het gaat er om dat de werksituatie weer prettig wordt voor de werknemer. Hij zal daarom ook alles moeten kunnen vertellen zonder dat hij daardoor in de problemen komt.
•         Het hoeft niet altijd aan het werk, bedrijf, of collega’s te liggen. Het kan ook aan de werknemer zelf liggen. Daarom is het belangrijk dat je in deze gevallen ook naar de verhalen van zijn collega’s luistert.
 
Arbeidsconflict
Het kan zijn dat juist een verstoorde arbeidsverhouding tot psychische klachten leidt, waardoor de werknemer niet meer in staat is te werken. Dan is de werknemer ook situatief arbeidsongeschikt.
Indien vaststaat dat de situatieve arbeidsongeschiktheid wordt veroorzaakt door een arbeidsconflict, dan zal dit moeten worden opgelost. 
Let op: er is al sprake van een arbeidsconflict als één van de beide partijen dat zo ervaart.
Uiteindelijk moet een arbeidsconflict opgelost worden en van de werknemer wordt wel verwacht dat hij hier aan meewerkt. Dat kan bijvoorbeeld mediation zijn. 
Als de bedrijfsarts dat adviseert, is het belangrijk dit advies ook op te volgen.
Leidt de mediation niet tot een concreet resultaat dan betekent het in de praktijk vaak dat de arbeidsovereenkomst ontbonden moet worden. 
Dan eindigt namelijk de situatie die heeft geleidt tot deze arbeidsongeschiktheid.
 
Op het juiste moment de juiste stappen zetten is heel belangrijk en vaak is hulp van derden wel noodzakelijk, om dit goed en snel te regelen.
 
Voorkom dat de verkeerde dingen worden gedaan die het conflict alleen maar erger maken. Ik kan u hierbij helpen.
 
Wilt u meer weten over situatieve arbeidsongeschiktheid
Bel met Aspon, Wim Spijker (0620131651)