Ziekteverzuim, Arbeidsrecht

Blog - Ontslag werknemer regelmatig ziek

 Algemeen    |   Werknemer ziek,huisbezoek?     |    Ziekmelding weigeren?    |   Arbodienst, jij bent eindverantwoordelijke    |   Werknemer neemt ontslag, let op!    |   Ontslag werknemer regelmatig ziek     |   Situatieve arbeidsongeschiktheid    |   Ontslagprocedure UWV 1 Juli 2015   

Ontslag omdat werknemer regelmatig ziek is.


Je legt de telefoon neer en je denkt.
Tja alweer ziek, de zoveelste keer in de laatste maanden.
Heb je dat wel eens gedacht de laatste tijd? 
Je bent niet de enige, want ik krijg regelmatig werkgevers aan de telefoon met vragen over dit onderwerp.
 
Je kan in principe geen werknemer ontslaan omdat hij regelmatig ziek is.
Net als bij langdurige arbeidsongeschiktheid geldt, dat je als werkgever een opzegverbod hebt bij regelmatig ziekteverzuim, gedurende twee jaar.
 
Dit wil echter niet zeggen, dat het dienstverband niet beëindigd kan worden.
 
Wat kun je doen?
 
1. Ontslag bij regelmatig ziekteverzuim voorkomen
Je kan tijdens een gesprek met de werknemer bespreken hoe het regelmatige ziekteverzuim kan worden teruggebracht.
Bijvoorbeeld door als werkgever behulpzaam te zijn in het verminderen van zijn of haar ziekteverzuim.
Je kan bijvoorbeeld een andere passende functie aanbieden.
De werknemer is verplicht om mee te werken aan re-integratie. Ook moet hij zich houden aan de verzuimregels van het bedrijf.

2. Ontslagvergunning aanvragen bij het UWV WERKbedrijf.
In deze vergunningsaanvraag moet je aannemelijk maken, dat het werk voor de andere collega’s zwaarder wordt doordat de werknemer regelmatig verzuimt.
Bij een verzoek om ontslag wegens regelmatig ziekteverzuim beoordeeld het UWV WERKbedrijf de volgende punten:
De gevolgen van het ziekteverzuim voor jouw bedrijf.
De hoogte van het ziekteverzuim in de rest jouw bedrijf.
De mogelijkheden om de arbeidsomstandigheden te verbeteren in jouw bedrijf.
Hoe vaak was deze werknemer ziek de laatste 3 jaar.
Welke maartregelen heb je inmiddels genomen;
Veroorzaken de arbeidsomstandigheden het regelmatige ziekteverzuim.
 
Het UWV is zeer kritisch en zal niet snel een vergunning verlenen, omdat er een kans is dat de werknemer geen uitkering krijgt.
Het gevolg kan zijn dat er daarna ook nog een rechtszaak volgt.
Bovendien moet het ziekteverzuim veel hoger zijn, vergeleken bij het overige personeel.


3. Ontslag met wederzijds goedvinden 
Als je het dienstverband met de werknemer wilt beëindigen omdat hij/zij regelmatig ziek is, kun je ook voorstellen om dit te doen met het ‘wederzijds goedvinden’. 
Let erop dat de zieke werknemer een groot risico loopt als hij/zij instemt met een beëindiging met wederzijds goedvinden.
Hij/zij kan namelijk in de problemen komen bij het aanvragen van een uitkering. Zorg dat een werknemer zich bij laat staan door een jurist.
Vraag zelf ook een jurist om advies voordat er handtekeningen worden gezet.
 

Heb je vragen over dit onderwerp, of wil je meer weten

Neem dan contact op met Wim Spijker  (0620131651) 

 

N.B waar je hij leest kun je ook zij lezen!