Ziekteverzuim, Arbeidsrecht

Blog - Werknemer neemt ontslag, let op!

 Algemeen    |   Werknemer ziek,huisbezoek?     |    Ziekmelding weigeren?    |   Arbodienst, jij bent eindverantwoordelijke    |   Werknemer neemt ontslag, let op!    |   Ontslag werknemer regelmatig ziek     |   Situatieve arbeidsongeschiktheid    |   Ontslagprocedure UWV 1 Juli 2015   

Wat moet je doen als je werknemer ontslag neemt.

 

Het kan soms gebeuren dat een werknemer van het een op het andere moment zo maar ontslag neemt.

 

Dat is toch niet moeilijk, hoor ik je denken. De werknemer neemt ontslag en klaar!

 

Toch is dat niet zo.

 

Stel dat de werknemer in emotionele toestand stopt met werken en aangeeft dat hij niet meer terug komt.

Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij een arbeidsconflict of als er privé iets aan de hand is.

 

Heeft hij dan wel echt ontslag genomen?

 

Nee,  dat heeft hij niet.

 

Er wordt van jou als goed werkgever verwacht, dat jij het in de gaten hebt als dit zomaar in een opwelling gebeurt.

Je kan er pas vanuit gaan dat de werknemer echt ontslag wil, als jij een schriftelijk verzoek hebt gekregen waar in staat dat hij wil stoppen met werken voor jouw bedrijf.

Dit verzoek moet ook ondertekend zijn.

Jij moet de werknemer op dat moment wijzen op de gevolgen van het ontslag nemen en geef hem ook bedenktijd.

Hij kan namelijk zijn rechten op en uitkering verspelen.

 

Zorg dat je van de werknemer een duidelijke schriftelijke verklaring krijgt. Let erop dat daar in staat, dat hij het ontslag zelf wil en op de hoogte is van de risico’s .

Door deze verklaring van de werknemer, verklein je het risico als je werknemer via een rechtzaak probeert de arbeidsovereenkomst te herstellen.

Nogmaals: je verkleint het risico. Je weet het nooit zeker. 

  

Heb je vragen over dit onderwerp, of wil je meer weten

Neem dan contact op met Wim Spijker  (0620131651) 

 

N.B waar je hij leest kun je ook zij lezen!