Ziekteverzuim, Arbeidsrecht

Blog - Werknemer ziek,huisbezoek?

 Algemeen    |   Werknemer ziek,huisbezoek?     |    Ziekmelding weigeren?    |   Arbodienst, jij bent eindverantwoordelijke    |   Werknemer neemt ontslag, let op!    |   Ontslag werknemer regelmatig ziek     |   Situatieve arbeidsongeschiktheid    |   Ontslagprocedure UWV 1 Juli 2015   

Werknemer ziek, is een huisbezoek nuttig?

Vanmorgen belde een werkgever met de vraag: “Kun je bij een werknemer van mij op huisbezoek?"

"Huisbezoek? Dat is ouderwets", zul je misschien denken. "Dat hoeft toch niet meer?"

Maar huisbezoeken kunnen waardevol zijn, maar je moet ze wel op een goede manier gebruiken. 

Een huisbezoek is niet geschikt als je naar de arbeidsmogelijkheden van de werknemer wilt bepalen. Dat doet de bedrijfsarts en die kan oordelen of de werknemer wel of niet kan werken. 

Een huisbezoek is wel geschikt als je wil weten of de werknemer wel of niet thuis is.  

In verband met de reintegratie moet je het ziektebeeld toch vanaf de eerste dag goed in beeld hebben. 

 

Toch kan je niet zo maar op huisbezoek gaan.

Dit kan alleen maar als je een goed verzuimreglement hebt in je bedrijf. Een verzuimreglement waar de werknemer bij het in dienst treden zijn handtekening onder heeft gezet. 

In dat reglement kun jij opnemen dat de werknemer - als hij ziek is - op bepaalde tijden thuis moet blijven en een controle kan verwachten.

Door deze regel ben je in staat om te bepalen of  je de werknemer terecht loon door betaald tijdens zijn ziekte.

Als de werknemer niet thuis is kan een loonsanctie een gevolg zijn.

 

Hoe pak je dat aan?

Via een aangetekende brief laat je de werknemer weten dat er geen loon wordt betaald en dat hij binnen een bepaalde tijd contact met jou moet opnemen .  

Als hij contact met je opneemt kun je meteen vragen wanneer hij weer gaat beginnen en met welke werkzaamheden.

 

Ik ben bij de wernemer op bezoek geweest en gelukkig was hij thuis en kon ik aan de werkgever een verslag sturen. 

 

Heb je vragen over dit onderwerp of wil je meer weten.

Neem dan contact met mij op (0620131651).