Ziekteverzuim, Arbeidsrecht

Links

Instanties:

UWV
Het UWV is de uitkeringsinstantie voor de sociale verzekeringswetten.
Belastingdienst
De premie-inning voor de sociale verzekeringswetten wordt uitgevoerd door de Belastingdsienst
Werkplein
Trefpunt voor werkzoekenden en werkgevers
Regelhulp
Hulp bij het aanvragen van voorzieningen voor gehandicapten, zieken en ouderen
Wetten online Alle wetten online
A&O Services
Uitvoerder van bedrijfstakeigenregelingen in de schildersbranche
MN ServicesPensioenuitvoerder in de metaalnijverheid
Bouwpensioen
Pensioenfonds voor de bouwnijverheid
BPMT
Pensioenfonds Metaal & Techniek
Metalektropensioen Pensioenfonds voor de Metalelectro
Min. SZW
Min. van Sociale Zaken en Werkgelegen. Veel informatie over sociale verzekeringswetten, arbeidstijden, verlofregelingen, enz.
Arbouw
De instantie voor veilig en gezond werken in de bouwnijverheid
  
  
Diversen: 
Pro forma loonberekeningen Als u (ter indicatie) een voorbeelberekening wilt maken van bruto naar netto
lancelots Veel informatie voor iedereen zie voor zichzelf wil beginnen. Plus leerzaam forum
  
Relaties van ASPON: 
Meander Registerarbeidsdeskundige.
Argon Groep
Onafhankelijke bedrijfsartsen door heel Nederland
Tekst & Beeld
Vertaling, vormgeving en Copywriting
AABO
AABO Loonverwerker speciaal voor de bouwnijverheid en aanverwante bedrijfstakken
 
Soentjes Advocatuur
Voor arbeidsrechtelijke problemen.
Kalteren Advies
Zelfstandige bedrijfsarts
Arbeidsrechtpraktijk
Arbeidsrechtjuristen, werkzaam door heel Nederland