Ziekteverzuim, Arbeidsrecht

Sector- en CAO indeling

Elk bedrijf met personeel heeft te maken met een indeling in sectoren.

Per sector kunnen sociale verzekeringspremies verschillen. Bij een verkeerde indeling kan het zijn dat je te veel of te weinig premie betaalt.

Dat wil je toch niet!!

Als jouw bedrijfsactiviteiten veranderen kan ook de sectorindeling veranderen. De Belastingdienst controleert jouw sectorindeling.

Je wilt geen last met de belasting, dus je wilt in de goede sector zitten. De juiste indeling in een sector is moeilijk. Het is mogelijk dat jouw bedrijf onder meerdere sectoren valt.

Weet jij zeker:

 

Wat doe ik voor je?

Op basis van mijn jarenlange onderzoekservaring bij het SFB en het UWV, kan ik jou een goed advies te geven. Ik adviseer je ook als je van plan bent de bedrijfsactiviteiten te veranderen.

Door een goed advies is het mogelijk om premies te besparen. Je zult merken dat er maar zeer weinig adviseurs in Nederland zijn die je hierbij behulpzaam kan zijn. Kijk maar eens op internet.

 

Werkingssfeer CAO

De CAO indeling sluit niet altijd aan bij de sectorindeling. Dat is een goot misverstand. De indelingstechniek van een CAO is wezenlijk anders dan van een sector, maar niet altijd!

Het kan ook zijn dat voor jouw bedrijf er meerdere CAO’s kunnen gelden.

Weet jij zeker:

 

Wat doe ik voor je

Ik geef je na een onderzoek advies over wat de gevolgen zijn, als er veranderingen gaan optreden en welke alternatieven mogelijk zijn.

Ik ondersteun je ook bij bezwaarprocedures tegen de indeling door de Belastingdienst, of CAO partijen, of bij loonvorderingen door werknemers.

Jarenlang heb ik ervaring bij het onderzoeken naar de werkingssfeer CAO. Je zult merken dat er maar zeer weinig adviseurs in Nederland zijn, die je hierbij behulpzaam kan zijn. Kijk maar eens op internet.

 

De prijs

Je snapt wel dat dit maatwerk is, speciaal voor jouw bedrijf. Tijdens een gesprek bespreken we wat de mogelijkheden zijn en op basis van een vast bedrag voer ik het onderzoek uit.

 

Is iets niet duidelijk of wil je nog meer weten?

Vul even het contactformulier in! Of bel 06-20131651.   Het kan zijn dat je de voicemail krijgt, spreek hem in en ik bel je terug.
Heb je na 24 uur geen reactie gehad. Bel mij dan even. Misschien is iets niet goed is gegaan.